Tài Khoản #15765 giá 20.000 đ

Danh sách 3 trang phục

Olaf Kẻ Phản Diện
Olaf Kẻ Phản Diện
Ashe Thạch Anh
Ashe Thạch Anh
Orianna Mùa Đông Kỳ Diệu
Orianna Mùa Đông Kỳ Diệu

Danh sách 12 tướng

Olaf
Olaf
Master Yi
MasterYi
Ryze
Ryze
Soraka
Soraka
Tristana
Tristana
Ashe
Ashe
Twitch
Twitch
Orianna
Orianna
Nidalee
Nidalee
Ezreal
Ezreal
Garen
Garen
Varus
Varus

Acc Cùng Đơn Giá