Tài Khoản #17078 giá 130.000 đ

Danh sách 7 trang phục

Jax Giữ Đền
Jax Giữ Đền
Twitch Trung Cổ
Twitch Trung Cổ
MunĐÔ
MunĐÔ
Lee Sin Tuyệt Vô Thần
Lee Sin Tuyệt Vô Thần
Nidalee Loạn Thế Anh Hùng
Nidalee Loạn Thế Anh Hùng
Talon Ngoài Vòng Pháp Luật
Talon Ngoài Vòng Pháp Luật
Riven Chuộc Tội
Riven Chuộc Tội

Danh sách 16 tướng

Xin Zhao
XinZhao
Master Yi
MasterYi
Warwick
Warwick
Jax
Jax
Morgana
Morgana
Twitch
Twitch
Dr. Mundo
Dr.Mundo
Lee Sin
LeeSin
Nidalee
Nidalee
Garen
Garen
Talon
Talon
Riven
Riven
Graves
Graves
Yasuo
Yasuo
Zed
Zed
Pyke
Pyke

Acc Cùng Đơn Giá