Tài Khoản #17083 giá 30.000 đ

Danh sách 4 trang phục

Brand Lõi Băng
Brand Lõi Băng
SKT T1 Vayne
SKT T1 Vayne
Garen Huyết Kiếm
Garen Huyết Kiếm
Ahri Thần Tượng Âm Nhạc
Ahri Thần Tượng Âm Nhạc

Danh sách 31 tướng

Xin Zhao
XinZhao
LeBlanc
LeBlanc
Kayle
Kayle
Master Yi
MasterYi
Sivir
Sivir
Soraka
Soraka
Tristana
Tristana
Warwick
Warwick
Miss Fortune
MissFortune
Ashe
Ashe
Jax
Jax
Singed
Singed
Evelynn
Evelynn
Twitch
Twitch
Rammus
Rammus
Shaco
Shaco
Irelia
Irelia
Corki
Corki
Trundle
Trundle
Caitlyn
Caitlyn
Jarvan IV
JarvanIV
Brand
Brand
Vayne
Vayne
Skarner
Skarner
Poppy
Poppy
Garen
Garen
Ahri
Ahri
Kha'Zix
Kha'Zix
Syndra
Syndra
Yasuo
Yasuo
Taliyah
Taliyah

Acc Cùng Đơn Giá