Tài Khoản #24388 giá 20.000 đ

Danh sách 1 trang phục

Garen Huyết Kiếm
Garen Huyết Kiếm

Danh sách 15 tướng

Annie
Annie
Master Yi
MasterYi
Warwick
Warwick
Ashe
Ashe
Tryndamere
Tryndamere
Janna
Janna
Veigar
Veigar
Brand
Brand
Lee Sin
LeeSin
Nasus
Nasus
Garen
Garen
Fizz
Fizz
Rengar
Rengar
Yasuo
Yasuo
Zed
Zed

Acc Cùng Đơn Giá