Tài Khoản #25238 giá 20.000 đ

Danh sách 2 trang phục

Garen Huyết Kiếm
Garen Huyết Kiếm
Garen Hiệp Sĩ Đen
Garen Hiệp Sĩ Đen

Danh sách 17 tướng

Xin Zhao
XinZhao
Master Yi
MasterYi
Soraka
Soraka
Warwick
Warwick
Miss Fortune
MissFortune
Ashe
Ashe
Tryndamere
Tryndamere
Jax
Jax
Veigar
Veigar
Blitzcrank
Blitzcrank
Brand
Brand
Garen
Garen
Talon
Talon
Riven
Riven
Yasuo
Yasuo
Jinx
Jinx
Zed
Zed

Acc Cùng Đơn Giá