Tài Khoản #26485 giá 30.000 đ

Danh sách 3 trang phục

Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú
Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú
Ashe Thạch Anh
Ashe Thạch Anh
Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ
Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

Danh sách 22 tướng

Annie
Annie
LeBlanc
LeBlanc
Kayle
Kayle
Master Yi
MasterYi
Ryze
Ryze
Sivir
Sivir
Soraka
Soraka
Teemo
Teemo
Tristana
Tristana
Warwick
Warwick
Nunu & Willump
Nunu&Willump
Miss Fortune
MissFortune
Ashe
Ashe
Tryndamere
Tryndamere
Jax
Jax
Evelynn
Evelynn
Amumu
Amumu
Veigar
Veigar
Poppy
Poppy
Garen
Garen
Riven
Riven
Illaoi
Illaoi