Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với shopdaxua! Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

Quyền Sở Hữu Intelectual Property

Tất cả các nội dung, hình ảnh, biểu trưng và tài liệu trên trang web shopdaxua.com đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc được cấp quyền sử dụng. Bạn không được sao chép, phát tán, tái sử dụng hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Sử Dụng Dịch Vụ

Việc sử dụng các dịch vụ trên trang web phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn cam kết không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng việc truyền thông tin qua internet luôn có mức độ rủi ro và chúng tôi không thể đảm bảo 100% an toàn cho thông tin của bạn.

Trách Nhiệm Pháp Lý

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan đến điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ chúng tôi qua:

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của shopdaxua. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có trải nghiệm mua sắm tốt và an toàn trên trang web của chúng tôi!