Shop Acc Lmht , Shop Liên Quân Giá Rẻ , Uy Tín . Địa Chỉ Mua Acc Lmht - Mua Acc Liên Quân Được Game Thủ Tin Dùng

Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại SHOPDAXUA.COM

Thành viên: Vuong Quoc Anh đã mua tài khoản Liên Minh #30003 Đồng II, Không Khung, 32 Tướng, 11 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Chung Lancer đã mua tài khoản Liên Minh #30512 Vàng II, Không Khung, 74 Tướng, 24 Skin với giá: 120.000đ


Thành viên: Hữu Trọng đã mua tài khoản Liên Minh #30075 Kim Cương I, Không Khung, 67 Tướng, 25 Skin với giá: 280.000đ


Thành viên: My Destiny My Destin đã mua tài khoản Liên Minh #30544 Chưa Rank, Không Khung, 34 Tướng, 3 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Trần Tuấn Hưng đã mua tài khoản Liên Minh #30506 Vàng IV, Không Khung, 146 Tướng, 28 Skin với giá: 200.000đ


Thành viên: Trí Tâm đã mua tài khoản Liên Minh #30533 Đồng II, Không Khung, 22 Tướng, 9 Skin với giá: 70.000đ


Thành viên: Khoi Nguyen đã mua tài khoản Liên Minh #30548 Đồng II, Không Khung, 27 Tướng, 4 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Phong Nguyen đã mua tài khoản Liên Minh #30541 Bạc III, Không Khung, 32 Tướng, 9 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Nguyễn Minh Quân đã mua tài khoản Liên Minh #30535 Chưa Rank, Không Khung, 27 Tướng, 11 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Nguyễn Huy đã mua tài khoản Liên Minh #30347 Vàng II, Không Khung, 131 Tướng, 61 Skin với giá: 300.000đ


Thành viên: Nguyễn Phước V đã mua tài khoản Liên Minh #30045 Đồng II, Không Khung, 59 Tướng, 17 Skin với giá: 70.000đ


Thành viên: Thành Khá đã mua tài khoản Liên Minh #30534 Chưa Rank, Không Khung, 54 Tướng, 13 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Giangg Thànhh Longg đã mua tài khoản Liên Minh #30538 Chưa Rank, Không Khung, 26 Tướng, 12 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Nguyễn Minh Hiếu đã mua tài khoản Liên Minh #30540 Bạc IV, Không Khung, 25 Tướng, 17 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: NTL đã mua tài khoản Liên Minh #30537 Bạc III, Không Khung, 30 Tướng, 5 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Mù Đọc Báo đã mua tài khoản Liên Minh #30536 Chưa Rank, Không Khung, 40 Tướng, 6 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Nhật Hoàng Kim đã mua tài khoản Liên Minh #30483 Chưa Rank, Không Khung, 33 Tướng, 7 Skin với giá: 70.000đ


Thành viên: Nguyễn Phước V đã mua tài khoản Liên Minh #30516 Đồng I, Không Khung, 79 Tướng, 58 Skin với giá: 260.000đ


Thành viên: Đỗ Thế đã mua tài khoản Liên Minh #30522 Vàng IV, Không Khung, 146 Tướng, 100 Skin với giá: 450.000đ


Thành viên: Thái Quốc đã mua tài khoản Liên Minh #29303 Bạc III, Không Khung, 105 Tướng, 24 Skin với giá: 130.000đ