Shop Acc Lmht - Shop Liên Quân Giá Rẻ , Uy Tín . Địa Chỉ Mua Acc Lmht - Mua Acc Liên Quân Được Game Thủ Tin Dùng

Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại SHOPDAXUA.COM

Thành viên: Dũng Dũng đã mua tài khoản Liên Minh #14642 Chưa Rank, Không Khung, 31 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nguyễn Văn Lượ đã mua tài khoản Liên Minh #14559 Bạc V, Không Khung, 71 Tướng, 12 Skin với giá: 80.000đ


Thành viên: Nguyễn Tiến Khu đã mua tài khoản Liên Minh #14625 Đồng I, Không Khung, 88 Tướng, 9 Skin với giá: 100.000đ


Thành viên: Hồ Sỹ Đức đã mua tài khoản Liên Minh #14633 Đồng V, Không Khung, 47 Tướng, 11 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Vũ Minh đã mua tài khoản Liên Minh #14608 Chưa Rank, Không Khung, 26 Tướng, 5 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Lê Văn Lộc đã mua tài khoản Liên Minh #14634 Bạc IV, Không Khung, 33 Tướng, 4 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nguyễn Văn Lượ đã mua tài khoản Liên Minh #14588 Đồng IV, Không Khung, 42 Tướng, 12 Skin với giá: 70.000đ


Thành viên: Hải Đăng đã mua tài khoản Liên Minh #14635 Chưa Rank, Không Khung, 25 Tướng, 7 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Minh Đức đã mua tài khoản Liên Minh #14555 Đồng IV, Không Khung, 52 Tướng, 29 Skin với giá: 300.000đ


Thành viên: Thien Le đã mua tài khoản Liên Minh #14640 Đồng IV, Không Khung, 36 Tướng, 4 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Đạt's Kiss đã mua tài khoản Liên Minh #14201 Bạc V, Khung Bạc, 45 Tướng, 6 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Tớ Tên Lương B đã mua tài khoản Liên Minh #14617 Chưa Rank, Khung Bạc, 58 Tướng, 22 Skin với giá: 100.000đ


Thành viên: Minhh Ann đã mua tài khoản Liên Minh #14550 Chưa Rank, Khung Bạc, 42 Tướng, 8 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Trần Dương đã mua tài khoản Liên Minh #14185 Chưa Rank, Không Khung, 37 Tướng, 4 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Trần Thành Đạt đã mua tài khoản Liên Minh #14627 Bạc V, Không Khung, 25 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Ngoc le Thuy đã mua tài khoản Liên Minh #14568 Bạc IV, Không Khung, 33 Tướng, 8 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: David Tâm đã mua tài khoản Liên Quân #11181 Vàng IV, 18 Tướng, 8 Skin với giá: 200.000đ


Thành viên: Hải VT đã mua tài khoản Liên Minh #14240 Chưa Rank, Khung Bạch Kim, 80 Tướng, 22 Skin với giá: 180.000đ


Thành viên: Phương Oanh đã mua tài khoản Liên Minh #14593 Bạc V, Không Khung, 25 Tướng, 6 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Nguyễn Tùng Dươ đã mua tài khoản Liên Minh #14063 Đồng I, Khung Bạc, 61 Tướng, 7 Skin với giá: 60.000đ