Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại SHOPDAXUA.COM

Thành viên: Hoang Ngoc đã mua tài khoản Liên Minh #26174 Đồng IV, Không Khung, 32 Tướng, 6 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Vĩ Huân đã mua tài khoản Liên Minh #26102 Đồng II, Không Khung, 31 Tướng, 8 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Dương Ngọc Ánh đã mua tài khoản Liên Minh #26188 Chưa Rank, Không Khung, 53 Tướng, 11 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Trọng Nhân đã mua tài khoản Liên Minh #26164 Chưa Rank, Không Khung, 69 Tướng, 11 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Phan Tuấn Hào đã mua tài khoản Liên Minh #25716 Chưa Rank, Không Khung, 22 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Vũ Kim Sơn đã mua tài khoản Liên Minh #26162 Chưa Rank, Không Khung, 59 Tướng, 22 Skin với giá: 200.000đ


Thành viên: Vũ Hùng đã mua tài khoản Liên Minh #25984 Chưa Rank, Không Khung, 78 Tướng, 26 Skin với giá: 130.000đ


Thành viên: Thanh Vy đã mua tài khoản Liên Minh #26141 B.Kim IV, Không Khung, 87 Tướng, 22 Skin với giá: 300.000đ


Thành viên: Gắt Lắm Rùi đã mua tài khoản Liên Minh #26157 Chưa Rank, Không Khung, 21 Tướng, 1 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nguyễn Thế Hùng đã mua tài khoản Liên Minh #26137 Bạc II, Không Khung, 143 Tướng, 100 Skin với giá: 550.000đ


Thành viên: Hoàng Đức đã mua tài khoản Liên Minh #26146 Chưa Rank, Không Khung, 42 Tướng, 9 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Trần Thiên Bảo đã mua tài khoản Liên Minh #25505 Chưa Rank, Không Khung, 27 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Trần Thiên Bảo đã mua tài khoản Liên Minh #26132 Chưa Rank, Không Khung, 27 Tướng, 9 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Nguyễn Bảo Khán đã mua tài khoản Liên Minh #25679 Chưa Rank, Khung Bạc, 23 Tướng, 2 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Đặng Văn Túc đã mua tài khoản Liên Minh #26105 Chưa Rank, Không Khung, 24 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Thanh Vy đã mua tài khoản Liên Minh #26139 Kim Cương IV, Không Khung, 84 Tướng, 22 Skin với giá: 400.000đ


Thành viên: Kaneki Ken đã mua tài khoản Liên Minh #26151 Chưa Rank, Không Khung, 18 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Đức Brand đã mua tài khoản Liên Minh #26121 Bạc IV, Không Khung, 26 Tướng, 3 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: Trần Thị Bích T đã mua tài khoản Liên Minh #26153 Chưa Rank, Không Khung, 19 Tướng, 1 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nguyen Van đã mua tài khoản Liên Minh #25958 Chưa Rank, Không Khung, 25 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ