Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại SHOPDAXUA.COM

Thành viên: Vũ Ngọc Bảo Lon đã mua tài khoản Liên Minh #28228 Bạc I, Không Khung, 145 Tướng, 39 Skin với giá: 240.000đ


Thành viên: Phan Xuân Tiệp đã mua tài khoản Liên Minh #28218 Vàng III, Không Khung, 65 Tướng, 22 Skin với giá: 130.000đ


Thành viên: Kyo Huỳnh đã mua tài khoản Liên Minh #28248 Chưa Rank, Không Khung, 22 Tướng, 15 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Lê Quốc Thái đã mua tài khoản Liên Minh #27309 Chưa Rank, Không Khung, 72 Tướng, 21 Skin với giá: 110.000đ


Thành viên: Minh Quan đã mua tài khoản Liên Minh #28251 Đồng III, Không Khung, 37 Tướng, 9 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Tiến Tú đã mua tài khoản Liên Minh #28249 Chưa Rank, Không Khung, 44 Tướng, 15 Skin với giá: 70.000đ


Thành viên: Quang Tiến đã mua tài khoản Liên Minh #28246 Chưa Rank, Không Khung, 57 Tướng, 19 Skin với giá: 80.000đ


Thành viên: H'y Yuiêt đã mua tài khoản Liên Minh #28247 Chưa Rank, Không Khung, 36 Tướng, 14 Skin với giá: 50.000đ


Thành viên: Đức Xêp đã mua tài khoản Liên Minh #26456 B.Kim IV, Không Khung, 143 Tướng, 47 Skin với giá: 330.000đ


Thành viên: Nguyễn Văn Bảo đã mua tài khoản Liên Quân #17829 Bạch Kim V, 25 Tướng, 13 Skin với giá: 400.000đ


Thành viên: Phạm Đức Thanh đã mua tài khoản Liên Minh #28232 Chưa Rank, Không Khung, 22 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Longtuong Tu đã mua tài khoản Liên Minh #28245 Chưa Rank, Không Khung, 48 Tướng, 6 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Lê Ngọc Hải đã mua tài khoản Liên Minh #23929 Bạc IV, Khung Vàng, 98 Tướng, 28 Skin với giá: 130.000đ


Thành viên: Bạch Vũ Nam đã mua tài khoản Liên Minh #24773 Bạc IV, Khung Bạc, 134 Tướng, 40 Skin với giá: 220.000đ


Thành viên: Quang Doanloi đã mua tài khoản Liên Minh #28242 Vàng II, Không Khung, 44 Tướng, 7 Skin với giá: 70.000đ


Thành viên: Trần Xuân Phúc đã mua tài khoản Liên Minh #28235 Chưa Rank, Không Khung, 25 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Nguyễn Thanh Bình đã mua tài khoản Liên Quân #16158 Bạc I, 11 Tướng, 8 Skin với giá: 130.000đ


Thành viên: Lưu Trần đã mua tài khoản Liên Minh #28238 Đồng IV, Không Khung, 29 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Bé Mun đã mua tài khoản Liên Minh #28240 Đồng I, Không Khung, 23 Tướng, 8 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Hai Nguyen Nam đã mua tài khoản Liên Minh #28243 Chưa Rank, Không Khung, 38 Tướng, 4 Skin với giá: 30.000đ