Danh Sách Thành Viên Vừa Mua Nick Tại SHOPDAXUA.COM

Thành viên: Nguyễn Hà Phan đã mua tài khoản Liên Quân #17855 Vàng II, 16 Tướng, 8 Skin với giá: 250.000đ


Thành viên: Đoàn Quyết Thắ đã mua tài khoản Liên Minh #22822 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 9.000đ


Thành viên: No To Be đã mua tài khoản Liên Minh #24046 Kim Cương V, Không Khung, 41 Tướng, 11 Skin với giá: 250.000đ


Thành viên: Nguyễn Tường đã mua tài khoản Liên Minh #24040 Đồng I, Không Khung, 43 Tướng, 13 Skin với giá: 60.000đ


Thành viên: My Destiny My Destin đã mua tài khoản Liên Minh #23801 Chưa Rank, Không Khung, 14 Tướng, 1 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Trung Nguyễn đã mua tài khoản Liên Minh #24063 Đồng I, Không Khung, 49 Tướng, 7 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Phạm Đăng Khoa đã mua tài khoản Liên Minh #23438 Đồng I, Không Khung, 41 Tướng, 9 Skin với giá: 40.000đ


Thành viên: Lê Hoài Nhật đã mua tài khoản Liên Minh #23840 Chưa Rank, Không Khung, 24 Tướng, 2 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Cường Phạm đã mua tài khoản Liên Minh #23153 Vàng I, Khung Vàng, 141 Tướng, 54 Skin với giá: 350.000đ


Thành viên: Redemption Vỹ Anh đã mua tài khoản Liên Minh #24051 Đồng IV, Không Khung, 82 Tướng, 16 Skin với giá: 90.000đ


Thành viên: Lê Huỳnh Bảo Th đã mua tài khoản Liên Minh #18545 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 9.000đ


Thành viên: Lê Huỳnh Bảo Th đã mua tài khoản Liên Minh #24053 Chưa Rank, Không Khung, 24 Tướng, 9 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Kem Đánh Răng đã mua tài khoản Liên Minh #24065 Bạc II, Không Khung, 24 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Trung Hi Hi'ss đã mua tài khoản Liên Minh #23925 Chưa Rank, Không Khung, 41 Tướng, 4 Skin với giá: 30.000đ


Thành viên: Khánh's Kelly's đã mua tài khoản Liên Minh #24064 Chưa Rank, Không Khung, 31 Tướng, 2 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Lê Đức đã mua tài khoản Liên Minh #19906 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 9.000đ


Thành viên: Lê Đức đã mua tài khoản Liên Minh #19328 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 9.000đ


Thành viên: Lê Đức đã mua tài khoản Liên Minh #22462 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 9.000đ


Thành viên: My Destiny My Destin đã mua tài khoản Liên Minh #23695 Chưa Rank, Không Khung, 15 Tướng, 3 Skin với giá: 20.000đ


Thành viên: Lê Đức đã mua tài khoản Liên Minh #19465 Chưa Rank, Không Khung, 0 Tướng, 0 Skin với giá: 9.000đ